Papy

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z włókniny poliestrowej, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS i wypełniacza mineralnego, z dodatkiem substancji zabezpieczajacych papę...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z włókniny poliestrowej, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS i wypełniacza mineralnego, z dodatkiem substancji zabezpieczajacych papę...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia oraz spodnia pokryta jest...

  Producent: SELENA

  Papa asfaltowa zgrzewalna UNI V60 S30 wykonana jest na osnowie welonu szklanego. Asfalt niemodyfikowany. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona, zabezpieczona...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z welonu szklanego o gramaturze 80 g/m2, wzmacnianego nicmi szklanymi, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym...

  Producent: SELENA

  Papa na tekturze budowlanej podkładowa i izolacyjna.Wykonana jest na osnowie z tektury budowlanej Asfalt niemodyfikowany. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta...

  Producent: SELENA

  Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa i izolacyjna na osnowie z welonu szklanego. Asfalt niemodyfikowany. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona profilowana...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa Supermost jest rolowym materiałem hydroizolacyjnym złożonym z osnowy z włókniny poliestrowej i gramaturze 250g/m2 przesyconej i powleczonej obustronnie masa polimerowoasfaltową...

  Producent: SELENA

  Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa i izolacyjna. Asfalt niemodyfikowany . Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej i stabilizowanej siatką szklaną, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej nićmi szklanymi, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, napawanej aluminium, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej nićmi szklanymi, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie ze stabilnej, kompozytowej włókniny poliestrowej, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia jest...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronną powłoką z asfaltu powłokowego z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, strona spodnia...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z asfaltu powłokowego z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, strona spodnia...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, z asfaltu modyfikowanego SBS z dodatkami...

  Producent: ICOPAL

  Opis wyrobu: Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z asfaltu powłokowego z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, strona spodnia...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Gramatura (kg/m): 4.2 Osnowa: poliester wzmocniony włóknem szklanym nićmi szklanymi Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20°C Odporność na spływanie: +100°C Siła...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 7.5x1 Grubość (mm): 4 Osnowa: poliester wzm. włóknem szklanym Rodzaj asfaltu, giętkość (°C): SBS -20°C Odporność na spływanie (°C): +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Gramatura (kg/m): 5.2 Osnowa: poliester wzm. włóknem szklanym Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20°C Odporność na spływanie: +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Gramatura (kg/m): 5.2 Osnowa: poliester wzm. włóknem szklanym Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -25°C Odporność na spływanie: +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 6x1 Grubość (mm): 5.2 Osnowa: poliester Rodzaj asfaltu, giętkość (°C): mod. SBS -5°C Odporność na spływanie (°C): +80°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek): 700+/-300, -200...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 10x1 Grubość (mm): 2.9 Osnowa: poliester Rodzaj asfaltu, giętkość (°C): mod. SBS -25°C Odporność na spływanie (°C): +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek): 850+/-200...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Gramatura (kg/m): 4.0 Osnowa: welon szklany Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): oksydowany 0°C Odporność na spływanie: +70°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek): (N/50...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 7.5x1 Gramatura (kg/m): 4.0 Osnowa: poliester Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -15°C Odporność na spływanie: +95°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek):(N/50...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Gramatura (kg/m): 5.2 Osnowa: poliester Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20°C Odporność na spływanie: +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek): (N/50...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Gramatura (kg/m): 4.0 Osnowa: tkanina szklana Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): oksydowany 0°C Odporność na spływanie: +70°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek):(N/50...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Gramatura (kg/m): 4.2 Osnowa: poliester Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20°C Odporność na spływanie: +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek): (N/50...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 7.5x1 Grubość (mm): 4 Osnowa: poliester Rodzaj asfaltu, giętkość (°C): mod. SBS -20°C Odporność na spływanie (°C): +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek): 900+/-200...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Gramatura (kg/m): 4.0 Osnowa: welon szklany Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): oksydowany 0°C Odporność na spływanie: +70°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek): (N/50...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 7.5x1 Grubość (mm): 4 Osnowa: tkanina szklana Rodzaj asfaltu, giętkość (°C): SBS -5°C Odporność na spływanie (°C): +80°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek): 1300+/-500...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Gramatura (kg/m): 4.0 Osnowa: tkanina szklana Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20°C Odporność na spływanie: +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek):(N/50...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5.5x1 Gramatura (kg/m): 4.2 Osnowa: poliester Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20°C Odporność na spływanie: +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek):(N/50...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Gramatura (kg/m): 5.2 Osnowa: poliester Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -25°C Odporność na spływanie: +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek):(N/50...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Gramatura (kg/m): 5.2 Osnowa: poliester Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -25°C Odporność na spływanie: +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek):(N/50...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki: (m): 30x1 Gramatura (kg/m): 1.5 Osnowa: włókno szklane + Al Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20°C Siła...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Gramatura (kg/m): 4.8 Osnowa: poliester Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20°C Odporność na spływanie: +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek):(N/50...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 5x1 Grubość (mm): 5.3 Osnowa: poliester Rodzaj asfaltu, giętkość (°C): mod. SBS -20°C Odporność na spływanie (°C): +100°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek): 900+/-250...

  Producent: IZOHAN

  Opinia: Wymiary rolki (m): 5.5x1 Gramatura (kg/m): 5 Osnowa: poliester Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20°C Odporność na spływanie: +100°C Siła rozciągająca: Wzdłuż:(N/50 mm)1100+/-150 (N/50...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 20x1 Gramatura (kg/m): 0.63 Osnowa: tektura Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): oksysdowany 0°C Odporność na spływanie: +70°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek):(N/50...

  Producent: IZOHAN

  Papa podkładowa wysokomodyfikowana stosowana jako izolacja wodochronna dachów. Stosowana również do izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej budynków, części podziemnych (Typ A i Typ T)...

  Producent: IZOHAN

  Opis: Wymiary rolki (m): 10x1 Gramatura (kg/m): 2.0 Osnowa: tektura Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): oksysdowany 0°C Odporność na spływanie: +70°C Siła rozciągająca (Wzdłuż/W poprzek):(N/50...