Jak kupować materiały budowlane na kredyt

Wydatki na budowę lub poważniejszy remont mogą przekroczyć nasze bieżące możliwości finansowe. Pozostają wtedy zakupy niezbędnych materiałów na raty. To także dobra opcja, gdy chcemy wygodnie rozłożyć duży wydatek. Usługę taką oferują wszystkie sklepy i składy budowlane.

Sam sklep nie jest co prawda instytucją finansową, ale z pewnością współpracuje z bankiem lub firmą specjalizującą się w udzielaniu pożyczek. Warunki ich przyznawania bywają różne. W przypadku składów budowlanych raczej nie ma się co spodziewać akcji promocyjnych znanych z wielkich sieciowych sklepów RTV, gdzie klienci kuszeni są ratami 0%.

Warunki kredytowania zakupów

Firmy udzielające kredytu starają się jak najbardziej uprościć wszystkie formalności związane ze sprzedażą ratalną. Niektóre wręcz twierdzą, że wszystko zajmie raptem 15 minut. Kwota za zakupy trafia wtedy w całości do sprzedawcy, a klient rozlicza się z kredytodawcą. Spłata rozłożona jest na określona liczbę rat. Oczywiście będzie podwyższona o odsetki.

Maksymalna wysokość kredytu bywa różna. Przeważnie jednak nie przekracza 30 000 zł, oczywiście kwota uzależniona jest od naszych dochodów. Maksymalna liczba rat to zazwyczaj 36. Minimalna liczba rat to najczęściej 2. Częstotliwość spłat można ustalić indywidualnie, najpopularniejszy jest jednak system miesięczny. Możemy również wybrać dzień, w którym ma być spłacana rata, dzięki temu dopasujemy ją do terminu otrzymania wynagrodzenia.

Niektórzy z kredytodawców do oceny zdolności kredytowej gotowi są przyjmować dochody osoby ubiegającej się o kredyt oraz współmałżonka tej osoby.

Niezbędne dokumenty do kredytu

Gdy zdecydowaliśmy się na kredyt, musimy udać się do sklepu budowlanego, w którym planujemy zakupy. Tam znajduje się stoisko banku lub firmy udzielającej pożyczek. Musimy mieć przy sobie dowód osobisty oraz dokument potwierdzający stałe dochody – na przykład aktualne zaświadczenie o zarobkach, z wyszczególnionym okresem zatrudnienia i kwotą wynagrodzeń za ostatnie 3 miesiące. Do punktu kredytowego można też przynieść dokumenty RMUA z ostatnich 3 miesięcy albo wyciąg bankowy potwierdzający regularne wpłaty wynagrodzenia na nasze konto.

Jeśli jesteśmy na emeryturze, powinniśmy mieć ze sobą oryginał decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymację emeryta. Oryginał decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty oraz dowód wpłaty świadczenia wymagana jest od osób pobierających rentę. W obu przypadkach czasem wystarczą odcinki wypłaty lub potwierdzenia przelewów bankowych tych świadczeń za ostatnie miesiące.

Jeżeli natomiast prowadzimy działalność gospodarczą, wtedy będzie od nas oczekiwane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (kopia) bądź dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (na przykład koncesja). Oprócz tego trzeba okazać albo oryginalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie w okresie ostatnich 3 miesięcy, albo też poświadczoną przez ten urząd kopię zeznania podatkowego za okres ostatnich 3 miesięcy:

  • przy prowadzeniu pełnej księgowości i podatkowej księgi przychodów i rozchodów będzie to PIT-36/PIT 36L;
  • przy zryczałtowanym podatku dochodowym będzie to PIT-28;
  • przy karcie podatkowej – decyzja US o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej na dany rok.

Częściej jednak kredytodawcy oczekują zestawienia z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierającego podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu uzyskanego narastająco od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca danego roku podatkowego włącznie, podpisane przez kredytobiorcę i biuro rachunkowe lub księgowego (jeżeli księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe). Firmy, które prowadzą pełną księgowość dostarczają natomiast rachunek zysków i strat narastająco za rok bieżący podpisany przez księgowego i kredytobiorcę. Dodatkowo może być wymagane przedstawienie statystycznego sprawozdania F01 lub F02, podpisanego przez kredytobiorcę i księgowego.

Kredytodawcy mogą poza tym oczekiwać dowodów wpłat do ZUS lub KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (potwierdzające terminowość wpłat) lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu ze składkami (oryginał). Potrzebny może być również dowód opłacenia podatku dochodowego za okres ostatnich 3 miesięcy (potwierdzający terminowość wpłat) lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami (oryginał).

Gdy o kredyt ubiega się rolnik – musi dostarczyć nakaz płatniczy lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa oraz ostatni odcinek wpłaty składki KRUS lub zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami. Zamiast tego może być od niego oczekiwane zaświadczenie o dochodach wydane przez Urząd Gminy lub faktury za umowy kontraktowe za okres 3 ostatnich miesięcy.

Trzeba wiedzieć, że różne banki i rożni kredytodawcy mogą wymagać różnych dokumentów. Wymieniliśmy najpopularniejszy ich zestaw.

Przywileje dla stałych klientów

Niektóre firmy reklamują swoje usługi ogłaszając, że przyznają kredyt tylko na podstawie dowodu. Trzeba na to uważać. Opcja taka jest brana pod uwagę jedynie w przypadku stałych klientów.

Sprawdzeni klienci są zachęcani różnymi dodatkowymi przywilejami. Na przykład nie wymaga się od nich wkładu własnego lub mogą otrzymać wyższy kredyt niż pozostali.

Ubezpieczenie kredytu

To dodatkowa usługa, na którą można się zdecydować, ale nie jest obowiązkowa. Za dodatkową opłatą można wykupić ubezpieczenie:

  • na wypadek śmierci kredytobiorcy lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy;
  • na wypadek poważnej choroby;
  • na wypadek utraty pracy;
  • na wypadek czasowej niezdolności do pracy

Kredyt nie tylko w sklepie

Oczywiście nikt nie broni wziąć kredytu poza sklepem, na przykład w banku, w którym ma się założone konto albo w innym, który proponuje atrakcyjniejsze warunki. Dlatego przed zakupami na raty warto zrobić rekonesans i znaleźć najkorzystniejszą ofertę.

Kredyt przez internet

Kredyt można też wziąć on-line, jeśli klient ma internetowe konto osobiste. Taka usługę wprowadziły niektóre sklepy internetowe sprzedające materiały budowlanewykończeniowe. Po wybraniu produktu lub produktów, w opcjach płatności zaznacza się sprzedaż ratalną. Sklep przekierowuje wtedy na stronę internetową kredytodawcy, na której wypełnia się wniosek ratalny.

zdjęcie tytułowe: AdobeStock


Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.