Podłoga na gruncie

Wielu właścicieli domów niepodpiwniczonych decyduje się na wykonanie podłogi parteru bezpośrednio na gruncie. Jej głównym zadaniem jest ochrona pomieszczeń przed przenikaniem wilgoci z gruntu oraz ucieczką ciepła z wnętrz do gruntu. Jak wykonać podłogę, aby spełniała swoje zadania?

Najczęściej układ warstw jest następujący: podsypka, płyta betonowa, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna, podkład podłogowy. Wykonanie podłogi na gruncie nie jest skomplikowane, jednak należy wszelkie prace przeprowadzać starannie, ponieważ zaniedbania mogą w przyszłości skutkować m.in. pękaniem posadzki betonowej.

Warstwy podłogi na gruncie

Podłoga na gruncie składa się z warstw – grubość żadnej z nich nie powinna przekraczać 30 cm. Pamiętajmy, że zanim przystąpimy do prac budowlanych rozplanować położenie poszczególnych przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych czy ogrzewania podłogowego – unikniemy w ten sposób kucia nowej posadzki betonowej.

Warstwa wyrównująca, czyli podsypka.Tworzy ją piasek, żwir lub pospółka, jej grubość to 15-30 cm. Podsypkę układamy na wstępnie wyrównanym podłożu (po uprzednim usunięciu ziemi urodzajnej), a kolejne warstwy dokładnie zagęszczamy mechanicznie – zagęszczona podsypka musi być równa i tworzyć stabilne oparcie dla płyty betonowej. Istotne znaczenie ma wskaźnik zagęszczenia podsypki, powinien on wynosić powyżej Is = 0,95 według próby normalnej Proctora.

Płyta betonowa. Stanowi podłoże dla wszystkich kolejnych warstw. Wykonuje się ją z betonu klasy minimum C12/15, grubość płyty powinna wynosić 10-20 cm. Beton możemy wykonać samodzielnie na budowie lub zamówić z wytwórni. Płytę należy dość gęsto zazbroić siatkami z prętów stalowych (zwłaszcza na brzegach oraz pod ścianami wewnętrznymi), można zastosować także tzw. zbrojenie rozproszone (do betonu dodaje się włókna stalowe lub z tworzyw sztucznych).

Izolacja przeciwwilgociowa. Zazwyczaj wykonana jest z papy podkładowej (układamy 2 warstwy) lub folii polietylenowej o grubości minimum 0,3 mm. Hydroizolację możemy zrobić na warstwie ociepleniowej, jeśli jest ona z materiału o małej nasiąkliwości – styropianu o podwyższonej odporności na wodę lub polistyrenu ekstrudowanego. Co istotne, izolacja podłogi powinna być połączona w jednym poziomie z izolacją poziomą ścian na ok. 17-centymetrową zakładkę.

Izolacja termiczna. Jej rodzaj i grubość uzależniona jest od tego, czy podłoga będzie ogrzewana, czy nie – dobiera ją projektant, my możemy ją jedynie zwiększyć. Jeśli planujemy ogrzewanie podłogowe, grubość termoizolacji powinna wynosić 20 cm, bez podłogówki wystarczy 15 cm styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego. Styropian układa się w dwóch warstwach, z których druga, wierzchnia ma przykrywać styki warstwy pierwszej - spodniej

Folia polietylenowa. Zabezpiecza przed wnikaniem jastrychu pomiędzy płyty styropianowe i tworzy warstwę poślizgową (jastrych nie spaja się ze styropianem).

Warstwa podkładowa. Najczęściej to płynny jastrych cementowy (wytrzymały, odporny na zawilgocenie, na dużych powierzchniach wymaga wykonania dylatacji) lub anhydrytowy (nie wymaga dylatacji, nie jest jednak odporny na wilgoć). Innym rozwiązaniem są suche jastrychy gipsowe (jedno- lub dwuwarstwowe płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe). Płyty są lekkie i łatwe w montażu, a od razu po ułożeniu podłoże jest gotowe do kolejnych prac. Możemy także zastosować wylewki samopoziomujące, które dają gładką i równą powierzchnię, niewymagającą dodatkowego formowania.

Zdjęcia: materiały prasowe

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.