Profesjonalna budowa – zasady składowania materiałów na placu budowy

Najwięksi wrogowie materiałów budowlanych to zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wilgoć, nasłonecznienie oraz złodzieje. Wszystkie te zagrożenia mogą się przytrafić naszym materiałom zarówno podczas transportu, jak i ich składowania.

Materiały budowlane nie powinny być składowane na placu budowy przez dłuższy czas – są wówczas narażone na zniszczenie zarówno przez niekorzystnie działające na nie siły przyrody, jak i przypadkowe uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac. Mogą też zostać skradzione lub paść ofiarą wandalizmu. Jednak rzadko kiedy udaje się inwestorom, dostawcom i wykonawcom tak zgrać wszystkie terminy, aby materiały trafiały do rąk wykonawców wprost z ciężarówek i natychmiast były przez nich wykorzystane. Najczęściej nawet przy najlepiej przemyślanym harmonogramie, dostawy najczęściej muszą swoje odczekać. Aby zminimalizować ryzyko zniszczeń materiałów, a także aby same one nie były źródłem zagrożeń dla pracujących na budowie ekip lub osób ją wizytujących niezbędne jest ich bezpieczne składowanie. Kierujmy się w tym względzie wskazówkami zalecanymi przez producentów i sprawdzonymi zasadami.   

Szczegółowe wymagania dotyczące składowania materiałów budowlanych

Materiały prefabrykowane betonowe – materiały wielkowymiarowe składuje się na podkładach lub kozłach, oddzielając je od siebie przekładkami z miękkiego materiału, np. płyty pilśniowej.

Wełna mineralna – przechowuje się ją w magazynach zamkniętych, wentylowanych. Worki z wełną układa się warstwami do wysokości 3 m, wyższe układanie może powodować niekorzystne sprasowanie.

Okna i drzwi – składujemy je w pozycji pionowej w miejscu nienarażonym na działanie promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury. Powinny być przełożone tekturą lub filcem i zabezpieczone drewnianymi łatami przed osuwaniem.

Dachówki ceramiczne i cementowe – układamy rzędami w 2-5 warstwach w stosie po 250 sztuk. Poszczególne warstwy trzeba oddzielić drewnianymi przekładkami lub słomą i chronić przed deszczem, np. folią. Przy składowaniu dłuższym niż 6 tygodni w porze jesienno-zimowej trzeba je zabezpieczyć folią.

Blachodachówka – ofoliowane pakiety blachy najlepiej składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach o szerokości minimum 10 cm i wysokości 20 cm, rozmieszczonych maksymalnie co 1 m. Możemy składować paczki jedna na drugiej (maksymalnie po 3 paczki), ale pod warunkiem, że przełożymy je listwami.

Papy asfaltowe (bitumiczne) – rolki najlepiej składować jednowarstwowo w pozycji pionowej w magazynie zamkniętym.

Cement – cement w workach należy przechowywać w magazynach suchych, zamkniętych, w stosach do 10 warstw. Minimalna odległość od ściany wynosi 15 cm. Materiały workowane układamy krzyżowo. Powierzchnia składowania powinna być wyprowadzona ponad poziom terenu na 15-20 cm.

Gips – składujemy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych w odległości od ścian zewnętrznych 0,5 m, w stosach ułożonych krzyżowo do 10 worków.

Kruszywa budowlane, np. piasek, pospółka, żwir – składujemy je w pryzmach z zachowaniem kąta naturalnego usypu tych materiałów. Powinniśmy zapewnić im wyrównane podłoże – najlepsze jest betonowe.

Cegły i pustaki ceramiczne – przechowujemy na wyrównanym i utwardzonym gruncie. Te przywiezione luzem układamy w stosy do wysokości 2,5 m, a na paletach – jednowarstwowo.

Pustaki ceramiczne stropowe – najlepiej układać je na paletach warstwami do wysokości 1,5 m.

Elementy ścienne i stropowe wapienno-piaskowe – składujemy na paletach ustawianych w dwóch warstwach lub luzem, układamy je w stosy do wysokości 2 m.

Elementy ścienne i stropowe z betonu komórkowego – przechowujemy pod wiatą na paletach. Przy ręcznym składowaniu maksymalna liczba warstw to 8, warstwy powinny się krzyżować.

Zdjęcia: J. Szot, Fotolia.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.